LogowanieZadanie dzisiejszego Kościoła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bolesław Paliwoda   
środa, 12 grudnia 2012 16:48

1. Dzisiejszy Kościół potrzebuje wrócić do Słowa Bożego

 • Dzisiejszy Kościół „rozwodnił” Boże Słowo

- dzisiejszy Kościół nie bardzo wierzy Biblii, że jest Słowem Boga dla człowieka i Kościoła

 • Dzisiejszy Kościół umniejszył atrybuty Boga, który jest:

- suwerenny i niezmienny

- wszechobecny i wszechmogący

- wszechwiedzący i sprawiedliwy

 • Dzisiejszy Kościół stał się słuchaczem, a nie wykonawcą Bożego Słowa

- Boże Słowo musi stać się fundamentem wiary i życia dla każdego wierzącego

 • Dzisiejszy Kościół potrzebuje powrócić do umiłowania Bożego Słowa i uznać, że:

- jest Ono absolutną prawdą

- jest objawieniem woli Bożej dla każdego człowieka

- jest Ono drogą do poznania Jezusa Chrystusa

- jest Ono duchem i życiem dla tych, którzy Je przyjmują

 • Kościół i ludzkość uczyniły Boga małym bogiem i to musi się zmienić

- Kościół potrzebuje objawienia prawdziwej bojaźni Bożej

- Kościół potrzebuje nauczyć się czcić i szanować Boga Ojca, Boga Syna oraz osobę Ducha Świętego

- Kościół potrzebuje nauczyć się szanować Boże sługi, które Bóg stawia na naszej drodze życia

- Kościół potrzebuje zacząć poważniej traktować Jego Słowo

2. Dzisiejszy Kościół potrzebuje desperacko powrócić do poznania Pana

 • Dzisiejszy Kościół często ma wiedzę o Bogu, ale nie zna Go osobiście

- potrzebujemy znać czasy i pory, w których żyjemy

- potrzebujemy słyszeć co Pan mówi dzisiaj do Kościoła

- potrzebujemy widzieć co Pan czyni dzisiaj na ziemi i w Kościele

- jeśli „dzisiaj” tego nie chwycimy, „jutro” może być za późno

 • Dzisiejszy Kościół słucha Słowa, ale nie słyszy Pana i dlatego nie ma wiary

- potrzebujemy umieć rozpoznawać głos naszego Pana, aby iść za Nim

- potrzebujemy umieć rozpoznawać głos naszego wroga, aby przeciwstawiać się mu

3. Dzisiejszy Kościół musi nauczyć się chodzić w wierze oraz walczyć o wiarę

 • Dzisiejszy kościół jest słaby i szybko odpada od wiary gdy pojawiają się trudności czy próby

- w dzisiejszym Kościele jest zbyt wiele cielesności, niezależności, nieczystości, podziału, urazy oraz niewiary

- w dzisiejszym Kościele jest zbyt wiele humanizmu i racjonalizmu, które okradają z duchowości

- w dzisiejszym Kościele jest zbyt wielu zdemonizowanych oraz tych, którzy są kontrolowani przez demonicznych mocarzy (potrzebujemy daru rozeznania oraz namaszczenia, aby uwalniać „jeńców”)

 • Kościół nie jest wypróbowany i niewiele wie o planach wroga

- Kościół zatracił czerpanie z mocy przelanej krwi Jezusa oraz mocy płynącej z krzyża

- Kościół nie umie bronić swojej wiary bez popadania w gniew lub samousprawiedliwienie

- Kościół potrzebuje powrotu do pierwszej miłości oraz życia krzyżem Jezusa Chrystusa

- Kościół zbyt mało także naucza o cierpieniu dla Chrystusa

- krzyż jest częścią życia chrześcijanina

- niesienie krzyża to przywilej świętych, a nie kara za grzechy

 • Dzisiejszy Kościół zatracił jasne i czytelne świadectwo o tym, że Bóg jest realnym i sprawiedliwym Bogiem, a Jego Słowo jest Prawdą

- zatraciliśmy świadectwo, że Bóg jest osobą, która pragnie mieć z człowiekiem osobistą więź, która jest możliwa tylko przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym

- zatraciliśmy świadectwo, że Jezus Chrystus jest Panem panów; Królem królów i jedynym Zbawicielem dla człowieka

- zatraciliśmy świadectwo, że Jezus Chrystus ma moc zmienić życie każdego, kto Mu zaufa i Mu się podda

- nie nauczamy w kościołach zbyt wiele o wiecznym potępieniu oraz o potrzebie prawdziwej pokuty, która prowadzi do nowego narodzenia oraz zmienia serce człowieka

- dzisiejszy Kościół zastąpił Bożą moc – cielesnością oraz duszewnymi „podróbkami”

- dzisiejszy Kościół zastąpił Bożą wolę  – religijnymi programami oraz zdolnościami organizacyjnymi

- dzisiejszy Kościół zastąpił prawdziwe objawienie – tradycją i legalizmem

- dzisiejszy Kościół zastąpił serce Boga – administracją

- dzisiejszy Kościół często niewiele różni się od tego świata dlatego nie ma mocy Bożej; nie ma Bożego autorytetu oraz nie ma zbyt wielkiego wpływu na ten świat

- duchowy autorytet wymaga bliskości z Jezusem oraz wolności od strachu przed człowiekiem

4. Dzisiejszy Kościół potrzebuje wrócić do pokuty, postu i modlitwy

 • Dzisiejszy Kościół zatracił moc modlitwy

- zgromadzenia modlitewne są „kamieniem potknięcia” dla dzisiejszego Kościoła

- w dzisiejszym Kościele tylko jednostki płacą cenę, aby zbudować i utrzymać bliską więź z Bogiem Ojcem, z Jezusem i Duchem Świętym

- prawdziwa pokuta, która przynosi przemianę serca i życia, została spłycona do legalistycznej wiary w wyznawanie Bożych obietnic (papugę także można nauczyć powtarzania)

- post, który pomaga ujarzmić naszą cielesność stał się bardzo okazjonalny

- Kościół potrzebuje zrozumieć, że cielesności nie da się uświęcić – ona musi zostać ukrzyżowana, a tylko Duch Święty jest tym, który ma moc pomóc nam w tym dziele

 • Dzisiejszy Kościół potrzebuje powrócić do żarliwej modlitwy, która otworzy Niebo i połączy je z ziemią

- potrzebujemy zwoływać święte zgromadzenia na modlitwę i nauczyć się usługiwać Panu

- potrzebujemy prawdziwej pokuty, która wypływa z prawdziwej bojaźni Bożej

- potrzebujemy czasu na wylewanie naszych serc przed Panem i wołanie o zmianę nas samych oraz narodu

- potrzebujemy stawać się ludem wiary, postu i modlitwy, aby Boże Królestwo rosło, a królestwo szatana malało

- potrzebujemy coraz większego uświęcenia i poświęcenia jeśli chcemy oglądać Boże działanie w swoim życiu, w Kościele oraz w naszych miastach

- jako Kościół potrzebujemy wyjść poza mury budynków kościelnych, aby ratować tych, którzy idą za zatracenie, dzieląc się miłością Chrystusową oraz głosząc im ewangelię zbawienia

- Słowo Pana na ten czas to: WIERNOŚĆ oraz: WYPRÓBOWANIE

 • Dzisiejszy Kościół potrzebuje stawać się prawdziwym Domem Boga na ziemi

- potrzebujemy przejść ze stanu przychodzenia do Kościoła do stanu bycia Kościołem

- jako żywe kamienie potrzebujemy zająć swoje miejsce przeznaczenia i powołania w tej budowli

- jako żywe kamienie potrzebujemy właściwych połączeń, aby odbudować Jego Dom

- jako Kościół potrzebujemy nauczyć się szukać Bożej obecności oraz poddawać się Temu, który jest Głową Kościoła

- jako Kościół mamy pokazywać temu światu osobę Jezusa Chrystusa jako Pana panów; Króla, królów oraz jedynego Zbawiciela

5. Jakie zmiany muszą się dokonać w nas samych i w Kościele?

 • Co potrzebuje się zmienić w moim osobistym życiu?
 • Co potrzebuje się zmienić w służbie, którą dał mi Pan?
 • Co potrzebuje się zmienić w grupie – kościele, który prowadzę?
 • Czy jestem gotowy na zmiany?
 • Czy pragnę tych zmian?
 • Czy jestem gotowy płacić cenę za zmiany?
 • Jeśli poddamy się Temu, który jest Głową Kościoła, to On nas w tym poprowadzi

- On oddzieli nas od tego świata dla siebie i swojej woli

- On oczyści nas i uświęci

- On także wyposaży nas i namaści i będziemy widzieli Królestwo Boże w Jego mocy

- Jego chwała spocznie na nas, jako na naczyniach, które On będzie mógł użyć dla swojej chwały

 

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.